Uncategorized

Guide De Kerkfabriek van de St-Jan in Den Bosch tot 1629 (Dutch Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online De Kerkfabriek van de St-Jan in Den Bosch tot 1629 (Dutch Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with De Kerkfabriek van de St-Jan in Den Bosch tot 1629 (Dutch Edition) book. Happy reading De Kerkfabriek van de St-Jan in Den Bosch tot 1629 (Dutch Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF De Kerkfabriek van de St-Jan in Den Bosch tot 1629 (Dutch Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF De Kerkfabriek van de St-Jan in Den Bosch tot 1629 (Dutch Edition) Pocket Guide.

Amsterdam Zuiderkerk hier heet de moeder Marritjen Roelefs. NH kerk te Buiksloot Buiksloterkerk, gebouwd , waar Ds. Daniel Roelandus predikant was van Lijst hangende in de hal van de Buiksloterkerk met namen van predikanten in deze kerk sind de Reformatie. Beide foto's: Louk Lapikas, klik op plaatje s om te vergroten. Isaac Lydius en Johanna Joijen laten te Dordrecht een groot aantal kinderen dopen, onder wie echter geen Jacoba. Wel een Jacobmina, ged.

Dordrecht Zij zou de gezochte Jacoba kunnen zijn. Overlijdensadvertentie van Daniel Rolandus in de Amsterdamse courant d. Advertentie in de Amsterdamse courant d. Waarom krijgt laatsgenoemde daags na de doop een extract? Hij komt in die tijd voor als echtgenoot van Geertuijd de Lang met wie hij kinderen laat dopen in de periode te Loon op Zand. En voor wie is het extract bedoeld dat op verstrekt wordt? Daniel en Cornelia zijn dan al ruim drie jaar wettig getrouwd en woonachtig in Hellevoetsluis. Referenties Fragment Genealogie Rolandus Generatie 1 refs. Kist en W. Jacob Borgersz.

Jans, inv. Levinus Henriks, film 38, 16 no. Ottens, Naam-register der ouderlingen, diaconen en diaconessen, van de Gereformeerde Nederduytsche gemeente Jesu Christi binnen Amsterdam; zoo als dezelve zedert de Reformatie van den jaare , in rang verkooren geweest en nog zijn, Amsterdam, NL 91 NL 1 65 Wap 9 Jb. CBG 40 R. Van Den Aelpoel , inv. Ua, akte nr. Fockema Andreae en Th. Gruys en J.

Bos, Adresboek. A Hezenmans Book 14 editions published between and in Dutch and Undetermined and held by 35 WorldCat member libraries worldwide. De St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis by J. A Hezenmans Book 8 editions published between and in 3 languages and held by 33 WorldCat member libraries worldwide. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch by J. A Hezenmans Book 9 editions published between and in Dutch and held by 23 WorldCat member libraries worldwide.

A Hezenmans Book 6 editions published between and in Dutch and held by 23 WorldCat member libraries worldwide. Drie abdijen uit de XIIe eeuw : eene studie, op den aard en de maatschappelijke beteekenis der kloosters in de Middeleeuwen by J. A Hezenmans Book 8 editions published in in Dutch and held by 21 WorldCat member libraries worldwide. Schetsen uit onze staats- en kerkgeschiedenis by J. A Hezenmans Book 3 editions published in in Dutch and held by 14 WorldCat member libraries worldwide. De stichting van 's-Hertogenbosch in by J. A Hezenmans Book 5 editions published in in Dutch and held by 12 WorldCat member libraries worldwide.

De illustre Lieve-Vrouwe broederschap in den Bosch : eene historisch-oudheidkundige studie by J. Trois marches en l'honneur des Princes de Ligne. Hertog Karel II van Croy verfraait zijn omgeving. Vlaams- Brabant. Tweemaandelijks Ts. De Oostenrijkse en Spaanse tak van het Gulden Vlies. Het Schrijverke. Orgaan van de Culturele Kr. Het Gulden Vlies in Brugge. Brussel, , p. Repressie in het hertogdom Limburg en de drie andere landen van Overmaas.

Valkenburg, , pp. Studies in en rond het Geuldal. Les Amis de la Citadelle de Namur, , 74, pp. Les Amis de la Citadelle de Namur, , 75, pp.

Vroegere schransen in Oost-Brabant. Een 'Vliegend Blad' over de verovering van Dendermonde in Gedenkschriften van de Oudheidk. De Fransen en de kustwacht. Het Visserijblad, LIX, , 4, pp. De Franse oorlogen. Dans: Guerriers et paysans en Hainaut [ Des familles chez nous. Une contribution de guerre en Terre de Durbuy, XV, , 57, pp. Le Camp de Bornai. Enkele notities over vestingbouw en vestingoorlog in de 16e en 17e eeuw. De Spaanse succesieoorlog te Geel In: Liber amicorum Jef Hendrickx, pp. Ardenne wallonne Givet , , 64, pp. De wapenstilstand van Orsmaal. De Brabantse Folklore, , , pp.

De historische 'Piramide' boven de Kasselberg. Waarom het vraagteken achter 'Philippe de Valois vainqueur' ? Een Italiaans bankierszoon in de Nederlanden: Frederico Spinola en de zeeoorlog tegen Engeland en de Republiek Quarantaine in La bataille heure par heure. Bilan et perspectives. Recruten in dienst van Lodewijk XV ten laste van de parochie en heerlijkheid Zaffelare. De Oost-Oudburg. De veldheren van Beverhoutsveld in het verweer, Beernem: opnieuw fortje uit jarige oorlog ontdekt door luchtfotografie.

Studia Basisstatistieken voor de reconstructie van de centrale staatsrekening der Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, ca. Arch, et Biblioth. Aartshertog Albrecht, modelheerser of engel des doods? Een verslag van PF. De uitgave van de verordeningen van koning Filips II Een impuls voor een oud project. La correction parentale. Heule, , pp. Een cruciale fase in de ontwikkeling van ons oude be- wijsrecht: artikel 19 van het Eeuwig Edict van 12 juli In: Berkvens A.

Tortuur en doodstraf in het Land van Rotselaar volgens de oudst bewaarde drossaardrekeningen Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Ts. Enkele voorvallen behandeld door het leenhof en de gezamenlijke vierschaar van Drongen Drongen, , pp. Bull, de la Comm. Het patronaat of benoemingsrecht in Mortsel. Mortselse Heemk. Misdaad en straf: ex-Bekegemnaar ter dood veroordeeld Noortover, IV, , pp. Een nieuw galgeveld voor Oostende Un avis de G. Rechters en advocaten bij de Grote Raad van Mechelen tegen de achtergrond van de zeventiende-eeuwse Europese rechtsontwikkeling.

Documenten betreffende de geschiedenis van de Vlaamse en Waalse vluchtelingen in Sandwich tijdens de tweede helft van de XVIde eeuw. Les migrations entre villes et campagnes. Dans: Le Migrazioni in Europa secc. Prato, , pp. De rode loop in het jaar Terre de Durbuy, XV, , 60, pp. De verspreiding van de pest in Kortrijk en West-Vlaanderen tijdens de 17de eeuw. De bevolking van Edegem in Geboorten te Edegem in de 17e en 18e eeuw.

Status Animarum van Wijnegem in deel 1. Jan Vleminck. Driemaandelijks Ts. Wijnegem , XXXI, , 2, pp. Wijnegem , XXIX, , pp. Gezinsreconstructie van Heldergem, , op basis van de burgerlijke stand en de parochieregisters. Haaltert, Heemkundige Kr. Antwerpse volkstellingen. Antwerpenaars in Zeeland, Vondelingen in Harelbeke, Bevolking en grondbezit te Zulte in de 16de eeuw.

Volkstelling Kalmthout en Essen, Grenzen van de welvaart in de Oostenrijkse Nederlanden onder het bewind van Maria-Theresia. Leonardus Lessius over belastingen en rechtvaardigheid. Fiscale denkoefeningen van een vroeg-moderne theoloog. Towns, Culture and Material Culture. A Few Thoughts Following a Conference. In: La ville et la transmission [ Visverkoopsters in Utrecht en Antwerpen van de veertiende tot en met de zeventiende eeuw.

Utrecht , VIII, , 2, pp. Arbitrage bij geschillen tussen leden van de Gentse Kamer van Koophandel in de achttiende eeuw. Nieuwe Reeks, L, , pp.


 • Korean War Letters from a Lieutenant and His Bride.
 • C. Les temps modernes - Het Moderne Tijdvak?
 • The Nurse Managers Guide to an Intergenerational Workforce (Nurse Managers Guide Series).
 • Your session is about to expire!.
 • EPU - Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden ().

Antwerpen als verdeel- en veredelingscentrum van specerijen en suiker van de late 15de eeuw tot de 17de eeuw. In: Europa aan tafel, pp. De grootstad groeit. Antwerpens economisch draagvlak in het midden van de 16de eeuw. In: Orlandus Lassus, pp. Tea Time in Flanders. The marine trade between the Southern Netherlands and China in the 18th century. Gent, Ludion, , p. Thee van overzee.


 • Landwirtschaftliche Strukturen der EU (German Edition)?
 • Fangsters: Clan of the Jersey Boys.
 • De geschiedenis van de Sint-Jan in Den Bosch | Erfgoed 's-Hertogenbosch?
 • De Kerkfabriek van de St-Jan tot by Peter Glebbeek (Paperback) - Lulu?
 • Legal history with a Dutch view?
 • The Dead Its Alive: Paranormal Histories!.
 • Maria Strick, Schoolmistress and Calligrapher in Early Seventeenth-Century Holland.

Maritieme en handelsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 18de eeuw. Familieperikelen van een Maastrichtse wij nhande laar. Een relaas over zijn achttiende-eeuwse bedrijfsvoering. Studies over de Sociaal-Economische Gesch. In: Van Neer W. Fish Exploitation in the Past. Zoologiques, , , pp. Sarrebruck, , p. Luxemburger Marienkalender, CXV, , pp. De Hispano-Vlaamse wereld: de contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders, Nijmegen, Katholieke Univ. Nijmeegse Publ.

Extranummer Polderheem Heemk. Een Vlaming in Firenze. Le bassin carrier et chaufournier du Tournaisis. Paris, Com. Colloques du CTHS Ambachten en bedrijf te Zoutleeuw in het begin van de zestiende eeuw. In: Zoutleeuw, glorie en naglans, pp. Wavriensia, XLIV, , pp. Bier, produktie en geschiedenis.

De Antwerpse Brouwersnatie en de dorpsbewoners in de 17de en 18de eeuw. Het Brouwershuis als museum. Ucclensia, , , pp. Een Zandvlietse wagenmaker ij. De Gentse wapenmakers en hun privileges. Militaria Belgica, , pp. Een sociaal- economische studie.

Gent, Departement voor Lerarenopleiding, , 16 p. III: De Eik. Belge de Philol. Schoon ende bequaem tot versamelinghe der cooplieden. Antwerpse beurshandel tijdens de gouden zestiende eeuw. In: Ter Beurze, pp. Segnia, XXI, , 2, pp. Von den Warenmessen zu den Wechselmessen. Interest rates in Antwerp, In: Entrepreneurship [ Klein materieel herstel te Tienen na de furie van In: Sicken Bernhard ed. Herrschaft und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des Reiches.

Wegbeeiden uit de 18de eeuw. Inhoud en strekking van een Koninklijk plakkaat op het schouwen van wegen en waterlopen in Bladel van Pladella Villa Bladel, II, , pp. Voies de communication ardennaises. Terres ardennaises, , 55, pp. Bijdragen van stad en platteland in de driehoek Mechelen- Brussel-Leuven tot het scheepsverkeer op de Leuvense Vaart Progress in human geography in Europe.

Liber Amicorum Prof. Herman van der Haegen. Leuven, KUL. Acta Geographica Lovaniensia Humbeek, Hertogelijke Aarschotse Kr. Dans: La ville et la transmission [ Vreemdeling in Antwerpen. In: Janssen Th. Nederlands in culturele context. Woubrugge, Internat. The aristocratization of the Antwerp mercantile elite 17th - 18th century. In: Entrepreneurs and entrepreneurship [ Het geslacht Nachtergaele in het Oudenaardse tijdens de 17e en 18e eeuw.

Content Metrics

Geschied- en Oudheidk. Halle in de 18de eeuw. Halle, , p. Geschied- en Oudh. Nieuwe Reeks Chronyke van Antwerpen. Hobonia, XXII, , pp.

Hezenmans, Jan (Johannes Cornelius Antonius) 1833-1909

Die Steckbriefe der Mansfeld-Brunnen. Gens Nostra, L, , p. Een minder bekende prent van Oostende in Antwerpsche Tydinghen. Gidsenbond van Antwerpen, , pp. Nog meer Utrechtenaren in Antwerpen. Brand in Diest in Brussel in de 18de eeuw. Postmiddeleeuwse aardewerkvondst te Turnhout. Taxandria Jb. Milieuhinder in Gent in de 18de en begin 19de eeuw. Over moorkinderen, stinkerds en blokrijden. Straatnaamborden en huisnummers in Gent uit de 18de eeuw. Bodem en Monument in Gent, XX, , 2, pp.

Een kabbalistisch opschrift in de Naamsestraat te Leuven. Tiendebelasting te Wervik De Stam, II, , 5 pp. Beluiken en huisjescomplexen. Ontstaan en evolutie in het 18de- eeuwse Gent. Bodem en Monument in Gent, XX, , 1, pp. De reductie van de stede van Oostende Drie dissidenties jeghens Brugghe. Dagelijhe dingen te Brugge, Brugge een nieuwe stad.

De metafoor van de communio charitatis, Macht en onmacht van de Brugse schepenbank. Brugge en Gent. De vertegenwoordiging van de 'Leden 'in de stadsmagistraat. Ous der Veiner Gesch. Vianden , XIV, , pp. Arrentement de la maison de ville de La Roche. XXI, , l.

Jan Jacques vande Ven, heer van Lathuy en burggraaf van Leuven Graanopslagplaatsen in Veurne, Bouwen in Antwerpen ten tijde van Cornelius Floris. Cornells Floris Jb. Antwerpen , , pp. De Bokkenrijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de Landen van Overmaas Amsterdam, Prometheus, , p. Melaatsen te Overijse 14e e eeuw. Implicaties van de straat: rechten, plichten en conflicten in Gentse gebuurten 17de en 18de eeuw. De bende van Jan de Lichte en haar activiteiten te Meile.

Beruchte benden in de Zuiderkempen. Nieuwe Tijdingen Westerloo , , 1, pp. Jeugdige criminelen in het 17de eeuwse Mechelen. Disordered Lives. Eighteenth-Century Families and their Unruly Relatives. Ook Brakelaars en Lierdenaars in de bende van Jan de Lichte. Diefstal en heling van kleding en textiel: Antwerpen, Melaatsen in onze gewesten, Zoutleeuw-Landen. Schutterij St. Een historische schets van de. Sociale mobiliteit en status in het zestiende-eeuwse Gentse ambachtswezen. Rekening van Josephus van Malder, armmeester te Baardegem voor de jaren 1 Aanstelling van G.

Scherpenseel tot rentmeester vam de armen te Maaseik Nota's nopens het groot fortuin van Peter Paul Rubens en de onkosten bij zijn dood. Testamenten en stichtingen ten voordele van de kerk en armen van Wichelen. Heem- en Oudheidk. Een inventaris van het bezit van Jacob Hessele en Jedtz Hoitema, zijn echtgenote, De 'lichte' maaltijden van Karel Alexander van Lotharingen, Ts. In: De Nottebohmzaal, pp. Vroedvrouwen te Diest eind 15de eeuw- Een door-de-weefce vismaaltijd, 30 september Vogelvangst en vinkenwedstrijden te Gent van de 16de tot de 18de eeuw.

Chocolade, een culinaire geschiedenis. Pruimen, roken en snuiven. Tabak en tabaksverwerking te Gent tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw. De Oost- Oudburg. Glain et Salm. Haute Ardenne, , 45, pp. Leo-Jan de Pape, heer in Asse Hand, van de Kon.

22 Best Old Master Landscape Paintings images in | Holland, Old master, Painting art

Brussel, Gemeentekrediet, , 96 p. Het fenomeen 'heer van De 'Heren van Aartrijke' eertijds Noortover 'A', V, , pp. De dorpsheren van Ichtegem en Eernegem. Noortover 'B', V, , pp. Ghendtsche Tydinghen. Nieuwbakken nobiljons in leper. De derde graaf van Watou. Van een al te voortvarende baljuw, Beveren-bij-Roeselare Paul Arconati Visconti, een vreemde 'seigneur' van Gaasbeek. Het goed Te Ketels 15de - 17de eeuw.

Het cijnsboek van het Hof van Schoenenberghe te Lubbeek Lijst van alle ingezetenen, de beesten en de paarden van de heerlijkheid Schoten op Schoten, XXII, , pp. Hansbekenaren in de schepenbank van de heerlijkheid van Bellem en Schuurvelde Mensen van Toen, V, , 4, pp. De heerlijkheid van Maldegem. Heemkundige Bijdr. De relatie Gaasbeek-Pamel. Gzscbcca, XVII, ,pp. Analyses van de resoluties van de Vrijheid Hoogstraten, Provinciale Comm. De heerlijkheden Ackersgavere en Groenderbeke in de Melhoek te Heusden.

Leenverheffing van de erfmeierij van Michelbeke door Judocus de Pessemier filius Jan Baptiste, 30 oktober 1 Schenking van de erfelijke heerlijkheid van Drongen Waar stond het Everbeekse 'Hof Ten Berghe'. In de heerlijkheid vander Hofstaat In de heerlijkheid vander Hofstadt. Een lijdend Leffinge in de 17de eeuw. Graningate Middelkerke , XVI, , 64, pp. Pastoors en kosters van Sint-G ummarus Herenthout, Sandelyntje Herenthout , XI, , pp.

Geneesheren te Herenthout, De aankoop van de oude torenspits van de Gentse Sint-Janskerk door de kerkmeesters van de Laarnse Sint-Machariuskerk in Uitvaart en begrafenis van Cornelia Oerlemans weduwe van wijlen Peeter Buermans De Spycker Essen , , pp. De 'warande' van Overijse in Een burgemeester van Spaanse afkomst te Overijse. Enkele aantekeningen over Haacht in de 17de en 18de eeuw. Catharinapolder: tiende verpachting van tot De inning van de Grote Tienden te Opbrakel in Wie was buitenpoorter in Moorsele in ? Een vergelijking tussen een buitenpoorterslijst en een penningkohier.

Garderobe in de Kerk, Adegeni Een moord te Nedewkkerzeel in